Politica de confidentialitate

 • LENION SERVICE SRL, denumită în continuare LENION, cu sediul social în Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/12915/1991, CUI 1556803, în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului https://lenion.ro, respectă dreptul la viața privată al persoanelor iar în contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale acestora, le asigură o protecție adecvată.

În cadrul raporturilor cu terțe persoane, LENION pune la dispoziția celor interesați datele de contact disponibile pe pagina noastra de contact de pe site: https://lenion.ro/contact

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal care se efectuează de către LENION:

 • Constitutia Romaniei, republicată (art. 26);
 • Următoarele legi cu modificările, completările și reglementările lor ulterioare și subsecvente:
  • Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
  • Legea 287/2009 din 17 iulie 2009  privind Codul Civil
  • Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă
  • Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare,
 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016(GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date
 • Cum se definesc Datele cu Caracter Personal?

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul General privind Protecția Datelor – GDPR) care a intrat în vigoare la data de 25 mai 2018: datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Diferitele informatii care, puse laolalta, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Exemple de date cu caracter personal: numele și prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numarul de telefon, seria și numărul unui act de identitate, adresa de protocol de internet (IP), identificatoare de modul cookie.

 • Ce date cu caracter personal prelucrăm?

LENION nu preia in mod direct date cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului nostru.

Totusi, o serie de date sunt colectate automat de serverul web, cu scopul de a asigura securitatea siteului și a informațiilor: loguri (jurnale) de accesare care conțin adresa IP a vizitatorului, resursa vizitată, browserul utilizat, timpul petrecut pe site, numarul de pagini vizualizate.

În plus, site-ul nostru foloseste module cookie pentru a măsura eficiența siteului și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor. Modulele cookie nu permit identificarea utilizatorului.

Pentru mai multe detalii despre cookies accesați pagina privind Politica de cookies

In cazul in care doriti sa va inscrieti la cusrurile organizate de noi, vom prelua prin intermediul formularului de inscriere urmatoarele date cu caracter personal:

 • nume, prenume, adresa de domiciliu, numar de telefon, adresa de email, pagina personala de Facebook.

Pentru încheierea contractelor de prestări servicii, furnizarea tuturor acestor date este obligatorie iar refuzul punerii la dispoziție are ca efect încetarea colaborării.

 • Scopul prelucrării
 • oferirea de servicii in conformitate cu obiectul de activitate al LENION
 • informarea cu privire la ofertele promoționale, serviciile si eventimentele speciale organizate de noi
 • pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor

LENION mai poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării datelor cu caracter personal, în următoarele scopuri:

 • realizarea de analize si statistici;
 • realizarea de informări;
 • publicarea, promovarea, ofertarea serviciilor pentru partenerii de afaceri;
 • pentru creșterea calității serviciilor oferite.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea (pe orice fel de suport), adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

 • Condiţii de legitimitate privind prelucrarea datelor personale:
 • Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimțământului acordat în mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare. Prin urmare, punerea la dispozitie a datelor/informațiilor ce fac obiectul site-ului va fi considerată ca reprezentând consimțământul expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de LENION, în conformitate cu scopurile anterior menţionate;
 • Site-ul nu prelucrează datele personale ale minorilor;
 • În situația în care considerați că ați fost corect informat/informată iar totodată sunteți de acord cu mențiunile și scopurile de mai sus, vă rugăm să bifați opțiunile corespunzătoare de pe site;
 • Dacă nu doriţi/nu sunteti de acord ca datele dumneavoastră să facă obiectul prelucrării, vă rugăm să nu ni le furnizați. Ca atare, respectând această opțiune, vă rugam să bifați optiunile corespunzătoare de pe site și, totodată, să luați în considerare faptul că anumite colaborări nu vor fi posibile si anumite parti ale site-ului nu vor functiona cum trebuie.
 • În ipoteza în care datele dumneavoastră personale au suferit modificări iar pe cale de consecință se impune actualizarea acestora, vă adresăm rugămintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la adresele de email sau la adresele postale mentionate pe pagina de contact a site-ului lenion.ro
 • Retragerea ulterioară a acordului/consimtământului prelucrării datelor dumneavoastră personale este posibilă oricând pe durata colaborării, având ca efect încetarea operațiunilor specifice, precum și a colaborării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului exprimat înainte de retragerea acestuia.
 • Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pe toată perioada colaborării cât și ulterioar acesteia, pe o perioadă de cel mult 3 ani de la data încetarii colaborării, după care vor fi șterse sau anonimizate, după caz.
 • Cui transmitem datele cu caracter personal?

Datele cu caracter perssonal pot fi diseminate către instituțiile abilitate ale statului, conform legii, fară consimțământul persoanelor vizate, în cazul unor eventuale litigii sau constatării unor fraude.

 • Cum va protejăm datele cu caracter personal?

Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță – LENION depune toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal prelucrate pe acest site și a procedat la implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii și a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate.

LENION asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal, utilizând metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare.

În ciuda acestor eforturi, nu putem garanta totuși securitatea absolută a informațiilor procesate pe acest website. În situații de încălcare a securității datelor care v-ar putea pune în pericol datele personale ne angajăm să vă informăm prompt despre aceste situații și să luăm măsurile prevăzute de lege.